In deze rubriek staan de Voor- en Najaarsadviezen. De Raad stelt twee maal per jaar een advies op over het politieonderwijs. De nadruk ligt op de kwalificatiestructuur. Ook andere verwante onderwerpen kunnen aan de orde komen.

 • Zomeradvies 2018

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit eerste Zomeradvies adviseert de Politieonderwijsraad de minister van Justitie en Veiligheid over:Actualisatie kwalificatiedossier "Assistent...
  Download
 • Najaarsadvies 2017

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit Najaarsadvies is op 29 september 2017 aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. In het advies wordt de minister gevraagd om v...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2017

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit Voorjaarsadvies wordt de minister geïnformeerd over de stand van zaken van diverse onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen is er ...
  Download
 • Najaarsadvies 2016

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In het Najaarsadvies 2016 wordt de minister van Veiligheid en Justitie geadviseerd over:1. nadere uitwerking van de drie modaliteiten, in de toelic...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2016

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In het Voorjaarsadvies 2016 wordt de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd:- akkoord te gaan met de uitwerking van de Modaliteiten van ...
  Download
 • Najaarsadvies 2015

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit advies, verstuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie op 30 september 2015, staan de volgende onderwerpen genoemd:1. Advies om het We...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2015

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Voorjaarsadvies 2015 is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie op 31 maart 2015.De minister wordt geadviseerd over:- het kwalifi...
  Download
 • Najaarsadvies 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit advies is aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden op 30 september 2014.De hoofdonderwerpen van het advies zijn: 1) het onder...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Voorjaarsadvies 2014 is op 31 maart 2014  aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.Geadviseerd wordt over:- Doorlichting van ...
  Download
 • Najaarsadvies 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Advies aan de minister van Veiligheid en Justitie, aangeboden op 30 september 2013.1. Er worden twaalf kwalificatiedossiers aangeboden ter vaststel...
  Download