In deze rubriek staan de Voor- en Najaarsadviezen. In 2018 is de cyclus verandert in Zomer- en Winteradviezen. De Raad stelt twee maal per jaar een advies op over het politieonderwijs. De nadruk ligt op de kwalificatiestructuur. Ook andere verwante onderwerpen kunnen aan de orde komen.

 • Voorjaarsadvies 2016

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In het Voorjaarsadvies 2016 wordt de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd:- akkoord te gaan met de uitwerking van de Modaliteiten van ...
  Download
 • Najaarsadvies 2015

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit advies, verstuurd aan de minister van Veiligheid en Justitie op 30 september 2015, staan de volgende onderwerpen genoemd:1. Advies om het We...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2015

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Voorjaarsadvies 2015 is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie op 31 maart 2015.De minister wordt geadviseerd over:- het kwalifi...
  Download
 • Najaarsadvies 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit advies is aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden op 30 september 2014.De hoofdonderwerpen van het advies zijn: 1) het onder...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2014

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Het Voorjaarsadvies 2014 is op 31 maart 2014  aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.Geadviseerd wordt over:- Doorlichting van ...
  Download
 • Najaarsadvies 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Advies aan de minister van Veiligheid en Justitie, aangeboden op 30 september 2013.1. Er worden twaalf kwalificatiedossiers aangeboden ter vaststel...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit advies aan de minister van Veiligheid en Justitie wordt de Kwalificatiematrix voor 2014 voorgelegd, om vast te stellen. Daarnaast wordt de o...
  Download
 • Najaarsadvies 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit advies is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie op 1 oktober 2012.Hierin wordt geadviseerd over:- de Kwalificatiestructuur van ...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Vanaf dit jaar wordt er integraal geadviseerd aan de minister van Veiligheid en Justitie over het politieonderwijs (dit betekent één ...
  Download
 • Kwalificatiestructuur Politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Instrumenten en procedures voor verdere ontwikkeling en onderhoudIn 2002 is het nieuwe politieonderwijs gestart. De beroepsprofielen en kernopgaven...
  Download