In deze rubriek staan de Voor- en Najaarsadviezen. In 2018 is de cyclus verandert in Zomer- en Winteradviezen. De Raad stelt twee maal per jaar een advies op over het politieonderwijs. De nadruk ligt op de kwalificatiestructuur. Ook andere verwante onderwerpen kunnen aan de orde komen.

 • Najaarsadvies 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Advies aan de minister van Veiligheid en Justitie, aangeboden op 30 september 2013.1. Er worden twaalf kwalificatiedossiers aangeboden ter vaststel...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2013

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  In dit advies aan de minister van Veiligheid en Justitie wordt de Kwalificatiematrix voor 2014 voorgelegd, om vast te stellen. Daarnaast wordt de o...
  Download
 • Najaarsadvies 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Dit advies is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie op 1 oktober 2012.Hierin wordt geadviseerd over:- de Kwalificatiestructuur van ...
  Download
 • Voorjaarsadvies 2012

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Vanaf dit jaar wordt er integraal geadviseerd aan de minister van Veiligheid en Justitie over het politieonderwijs (dit betekent één ...
  Download
 • Kwalificatiestructuur Politieonderwijs

  Gepubliceerd op in de categorie Adviezen
  Instrumenten en procedures voor verdere ontwikkeling en onderhoudIn 2002 is het nieuwe politieonderwijs gestart. De beroepsprofielen en kernopgaven...
  Download