Lectoraat Kennistransfer

Drs. Henk Huisjes is per 1 maart 2016 benoemd tot bijzonder lector kennistransfer van het bijzonder lectoraat Kennistransfer.

Het lectoraat
Het lectoraat is ondergebracht bij de Politieacademie en is een initiatief van de Politieonderwijsraad. Met dit initiatief wil de Politieonderwijsraad een gerichte en praktische bijdrage leveren aan de doorwerking van kennis uit wetenschappelijk onderzoek binnen de politiepraktijk en het politieonderwijs. Het belang daarvan is nog eens onderstreept in de Strategische Onderzoeksagenda Politie die door de Minister van Justitie en Veiligheid is vastgesteld. Het lectoraat Kennistransfer kent een eigen curatorium, onder voorzitterschap van prof. mr. dr. Job Cohen. De looptijd van het lectoraat bedraagt vier jaar.

Werkprogramma
Het werkprogramma voor het nieuwe lectoraat is opgesteld. Uitgangspunt is dat kennistransfer een verbindend thema is binnen de politie en in de relatie met partnerorganisaties, zowel in binnen- als buitenland. De politie kan leren van andere (innovatieve) sectoren. Met het lectoraat wil de Politieonderwijsraad zijn signaleringsfunctie verder ontwikkelen, op een manier die past bij de onderzoeks- en kennisfunctie en het stelsel van kwaliteitszorg van de Politieacademie.

Henk Huisjes
Henk Huisjes (Hoogeveen, 1954) heeft zeer brede ervaring in de onderwijssector. Vanaf 2003 tot 2016 was hij secretaris van de Politieonderwijsraad.