Lectoraat Kennistransfer

Conform de afspraak op 1 maart 2016 is het bijzonder Lectoraat Kennistransfer op 1 maart 2020 afgesloten.

Het lectoraat was een initiatief van de Politieonderwijsraad en ondergebracht bij de Politieacademie. Doel was een praktische bijdrage te leveren aan de doorwerking van kennis uit wetenschappelijk onderzoek binnen de politiepraktijk. Op 14 februari 2019 heeft de lector een openbare les gehouden met de titel: Kennistransfer, schaal, infrastructuur en didactiek.