Nieuws: Praktisch politieoptreden in roerige tijden

Praktisch politieoptreden in roerige tijden
De Amsterdamse vreemdelingendienst tijdens de Eerste Wereldoorlog

Documenten van de Amsterdamse politie uit de periode 1914-1918 laten zien hoe tijdens de Eerste Wereldoorlog door de politie uitvoering is gegeven aan de Vreemdelingenwet (1849) en het Nederlandse neutraliteitsbeleid. In dit boekje wordt het materiaal gepresenteerd en daarmee wordt een beeld geschetst van de vraagstukken die zich voordeden, de dilemma's die deze met zich mee brachten en reacties hierop van de Amsterdamse politie, in het bijzonder hoofdcommissaris Theo Roest van Limburg. Elke overeenkomst met hedendaagse gebeurtenissen berust op toeval. Of toch niet?

In de link treft u het interview van AT5 met beide auteurs:

http://www.at5.nl/artikelen/174794/duizenden-belgische-vluchtelingen-in-1914-dit-verhaal-moet-verteld-worden

Een PDF kunt u hier downloaden