Links

In deze rubriek vindt u informatie betreffende overheidsorganisaties, instellingen van regulier onderwijs en overige instanties die direct of indirect betrokken zijn bij het Nederlandse politieonderwijs.

Overheid

Politieacademie

Politie

Politievakorganisaties

Regulier Onderwijs

Onder regie van de Politieacademie werken korpsen, de Politieacademie, geselecteerde ROC's en hogescholen en hoogleraren van een aantal Universiteiten, samen om het competentiegerichte politieonderwijs vorm te geven. In de Politieonderwijsraad is het reguliere onderwijs vertegenwoordigd met twee leden:

Klik op onderstaande items voor meer informatie

Adviesorganen