Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiden gericht op een diverser personeelsbestand.

Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiden gericht op een diverser personeelsbestand.

De verkenning 'Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiding gericht op een diverser personeelsbestand.' is op 15 juni aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De Politieonderwijsraad heeft deze verkenning in zijn vergadering 27 mei 2021 besproken en goedgekeurd. In deze verkenning behandelt de Raad een aantal recente initiatieven binnen de politie die tot doel hebben mensen, en vooral jongeren met een migratieachtergrond, te interesseren voor een politieopleiding. Er komen initiatieven aan bod die betrekking hebben op de voorbereiding en begeleiding van kandidaten tijden het selectieproces. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om verborgen talenten voor het politieonderwijs aan te boren en de toetreding tot het basispolitieonderwijs te stimuleren.

De beleidsreactie van het ministerie staat hieronder. 

U staat op het punt om Op zoek naar blauw talent. Motiveren, werven, selecteren en begeleiden gericht op een diverser personeelsbestand. bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 213350-Op-zoek-naar-blauw-talent.pdf
  • 213441-Beleidsreactie-Op-Zoek-naar-Blauw-Talent.pdf
terug