Let's get digital! Een solide basis voor een digitaalvaardige politie

Het adviesrapport “Let’s get digital! Een solide basis voor een digitaalvaardige politie” is in de vergadering van 25 november 2020 vastgesteld door de Politieonderwijsraad. Het rapport is op 15 december 2020 naar de minister van Justitie en Veiligheid gestuurd.

Het advies is opgesteld naar aanleiding van de vraag van de minister:
Op welke manier kan digitalisering in het politieonderwijs verder vormgegeven worden en in welke mate dragen digitale ontwikkelingen en innovaties bij aan het politievak?

Het advies is een verkenning van de kennis, vaardigheden en attituden die nodig zijn voor politiemedewerkers om klaar zijn voor de digitalisering in het politievak; voor de digitale werkelijkheid van vandaag, morgen en overmorgen. Het rapport sluit af met 10 aanbevelingen voor verschillende partijen.

Het ministerie heeft op het advies gereageerd door onderstaande beleidsreactie te sturen, dat door het secretariaat van de Politieonderwijsraad is ontvangen op 20 augustus 2021.

U staat op het punt om Let's get digital! Een solide basis voor een digitaalvaardige politie bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 203240-Lets-Get-Digital-Adviesrapport.pdf
  • 213357-Beleidsreactie-Lets-get-digital.pdf
terug