Voorjaarsadvies 2013

In dit advies aan de minister van Veiligheid en Justitie wordt de Kwalificatiematrix voor 2014 voorgelegd, om vast te stellen.
Daarnaast wordt de ontwikkelagenda beschreven. Ook wordt ingegaan op het project Uitwerking Kwalificatiedossiers en het project Beroepsspecifieke en generieke competenties.
Het advies is aangeboden op 26 maart 2013.

De reactie van de minister treft u hieronder aan.

U staat op het punt om Voorjaarsadvies 2013 bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2013-voorjaarsadvies.pdf
  • 132063-reactie-Voorjaarsadvies-2013.pdf
terug