Kwalificaties en opleidingsmogelijkheden voor het wijkagentschap van 2025

Met dit rapport adviseert de Politieonderwijsraad de minister van Veiligheid en Justitie over de kwalificaties en de opleiding van wijkagenten.
Aanleiding hiervoor waren de zorgen die vanuit het Openbaar Bestuur zijn geuit over de kwantiteit, de kwaliteit en de inzet van wijkagenten. Dit mede gelet op de aansluiting van het politieonderwijs en het reguliere onderwijs.

Om een zinvol advies te maken is ook gekeken naar de inhoud, de trends en de verwachte ontwikkelingen van het werk van de wijkagent. Het organisatorisch verband is hierbij meegenomen. Vervolgens is gekeken naar de consequenties die er zijn voor de competenties en het kwalificatieniveau van het wijkagentschap.  

De beleidsreactie van het ministerie kunt u hier downloaden.

U staat op het punt om Kwalificaties en opleidingsmogelijkheden voor het wijkagentschap van 2025 bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2017-Adviesrapport-Kwalificaties-opleidingsmogelijkheden-wijkagentschap-2025-172640.pdf
  • 172715-beleidsreactie-VenJ-Wijkagentschap.pdf
terug