Basisopleiding HOvJ

In januari 2017 heeft de Politieonderwijsraad de minister van Veiligheid en Justitie, door middel van dit briefadvies, geadviseerd om de geactualiseerde kwalificatie Basisopleiding Hulpofficier van Justitie vast te stellen. De kwalificatie is besproken en beoordeeld op doelmatigheid, samenhang, onderbouwing en navolgbaarheid.

Ook treft u hierbij de beleidsreactie van de minister aan waarin hij het kwalificatiedossier vast stelt met uitzondering van de bijzondere opsporingsdiensten. Zij  hebben aangegeven een eigen opleiding en examinering nodig te hebben. Momenteel wordt gekeken naar een passende borging van deze opleiding.

 

U staat op het punt om Basisopleiding HOvJ bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2017-Advies-minister-HOvJ.pdf
  • 172757-beleidsreactie-Najaarsadvies-2017-en-hOvJ.pdf
terug