Koersen naar 2011

Dit advies gaat over de verdere ontwikkeling van het politieonderwijs naar aanleiding van de resultaten uit het rapport Evaluatie Politieonderwijs, verschenen begin 2007.

In Koersen naar 2011 wordt de minister geadviseerd over de verbeterpunten, conclusies en aanbeveling uit de evaluatie. In het bijzonder de didactische aanbevelingen, de selectie en examinering, diversiteit, borging in de praktijk, de huidige opzet van het onderwijs, de actualiteit en behoeften van de regiokorpsen.

Tegelijkertijd heeft de Raad het eigen functioneren geëvalueerd. In een apart rapport Evaluatie Politieonderwijsraad kunt daar de resultaten van lezen.

De beleidsreactie van de minister treft u ook op deze pagina aan.

U staat op het punt om Koersen naar 2011 bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2007-Koersen-naar-2011.pdf
  • 2007-erratum-Koersen-naar-2011.pdf
  • 180907-reactie-Evaluatie-koersen-naar-2011.pdf
terug