Schakelen in verantwoordelijkheid

Schakelen in verantwoordelijkheid

Beroepen van de politie herijkt.

Eind 2007 is door de Politieonderwijsraad, op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een project gestart om nieuwe beroepsprofielen voor de politie te ontwikkelen. In dit document is beschreven hoe men door middel van onderzoek, conferenties, interviews is gekomen tot voorstellen van nieuwe beroepsprofielen. Eind 2010 is dit eindrapport verschenen.

Het rapport is in de vergadering van de Politieonderwijsraad besproken.

In januari 2011 is de minister van Veiligheid en Justitie over dit onderwerp geadviseerd.

De beleidsreactie van de minister treft u hierbij aan.

U staat op het punt om Schakelen in verantwoordelijkheid bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2010-Schakelen-in-verantwoordelijkheid.pdf
  • 2011-Advies-Herijken-brief-111499.pdf
  • 2011-Advies-Herijkte-beroepsprofielen-111499.pdf
  • 111638-reactie-venj-Herijkte-beroepsprofielen.pdf
terug