Functiegerichte Applicaties

In het Startdocument Verdeelvraagstuk 2012 heeft de Politieonderwijsraad de minister geadviseerd om de mogelijkheid van losse afname van kernopgaven van de specialistische opleidingen op te nemen. De minister heeft hiermee ingestemd en heeft een advies hierover gevraagd.

Hiervoor is een project gestart om het aantal functiegerichte applicaties uit de kwalificatiestructuur op te schonen.

In dit rapport, dat eind 2011 is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie, staan de uiteindelijke resultaten:
1.         een overzicht van 172 functiegerichte applicaties;
2.         deze applicaties zijn voorzien van de juridische bronnen en oordelen en
3.         of de applicatie wel of geen wettelijke certificeringsbasis heeft.

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina. 

 

U staat op het punt om Functiegerichte Applicaties bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2011-Functiegerichte-Applicaties.pdf
  • 2011-Startdocument-Verdeelvraagstuk-2012.pdf
  • 121790-reactie-Functiegerichte-applicaties.pdf
terug