Ontwikkelrichtingen voor het toekomstige politieonderwijs

Medio 2016 heeft de Politieonderwijsraad het adviesrapport: ‘Ontwikkelrichtingen voor het politieonderwijs; Adviesrapport naar aanleiding van de Contourennota effectieve, toekomstige opsporing’, aan de minister van Veiligheid en justitie gezonden.

Uitgangspunt voor dit rapport is de vraag:
Welke competenties en kwalificatieniveaus het personeel van de Nederlandse Politie tegen 2025-2030 in huis moet hebben om te kunnen voldoen aan de politiek-maatschappelijke verwachtingen rond de politie en de opsporing in het bijzonder, en wat er nodig is om dat te realiseren?

Het eerste deel van het rapport gaat in op de vraag. 
Het tweede deel bevat een probleemanalyse vanuit een breder perspectief.
Het derde deel beschrijft vijf ontwikkelrichtingen voor een toekomstbestendige politieonderwijs.

De beleidsreactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie staat hieronder.

U staat op het punt om Ontwikkelrichtingen voor het toekomstige politieonderwijs bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2016-Ontwikkelrichtingenpolitieonderwijs.pdf
  • 172681-Beleidsreactie-Ontwikkelrichtingen-toekomstig-politieonderwijs.pdf
terug