Voorjaarsadvies 2012

Vanaf dit jaar wordt er integraal geadviseerd aan de minister van Veiligheid en Justitie over het politieonderwijs (dit betekent één Voorjaarsadvies en één Najaarsadvies). Door deze aanpak is er een betere bijdrage aan de actualiteit van beleid en praktijk.

Het advies is verdeeld in drie categorieën, te weten:
1. de kwalificatiestructuur
2. de afstemming tussen vraagarticulatie en onderwijsprogrammering
3. de ontwikkelingsagenda.

Aparte bijlagen zijn:
Bijlage 1.1 Bundel Kwalificatiedossiers Politieonderwijs 2012
Bijlage 2.2 Flexibele Kwalificatiestructuur 2012

Het advies is aangeboden op 30 maart 2012

Op 15 mei 2012 is een afzonderlijke toelichting op het advies gemaakt. Het betreft de deelkwalificatie Assistent Politiemedewerker / Vrijwillige ambtenaar van politie.
Ook is het een aanvulling op wijzigingsvoorstellen die in bijlage 2 waren vermeld van het Voorjaarsadvies.

De reactie van de minister treft u hieronder aan.

U staat op het punt om Voorjaarsadvies 2012 bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2012-voorjaarsadvies.pdf
  • 2012-Toelichting-Voorjaarsadvies 1.pdf
  • 2012-voorjaarsadvies-Bijlage1.2.pdf
  • 2012- Voorjaarsadvies-Bijlage1.1.pdf
  • 121891-reactie-voorjaarsadvies-2012.pdf
terug