Multiculturaliteit en politieonderwijs

Dit rapport is een aanvulling op koersen naar 2011.
In dit advies staat de stand van zaken met betrekking tot Multiculturaliteit en het politieonderwijs. Op zich is het geen nieuw thema en er gebeuren al diverse zaken op dit gebied. De Politieonderwijsraad doet enkele aanbevelingen in dit rapport zowel aan de ministers als de Politieacademie, de korpsen en reguliere onderwijsinstellingen.
Ook wordt dit onderwerp meegenomen in de verdere onderhoud en ontwikkeling van de Kwalificatiestructuur.

De beleidsreactie van de minister treft u ook op deze pagina aan.

U staat op het punt om Multiculturaliteit en politieonderwijs bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2008-Multiculturaliteit-en-politieonderwijs.pdf
  • 08791-reactie-BZK-Multicultulaiteit-politieonderwijs.pdf
terug

Gerelateerde publicaties

Koersen naar 2011

Gepubliceerd op in de categorie Rapporten

Dit advies gaat over de verdere ontwikkeling van het politieonderwijs naar aanleiding van de resultaten uit het rapport Evaluatie Politieonderwijs, verschenen begin 2007.

In Koersen naar 2011 wordt de minister geadviseerd over de verbeterpunten, conclusies en aanbeveling uit de evaluatie. In het bijzonder de didactische aanbevelingen, de selectie en examinering, diversiteit, borging in de praktijk, de huidige opzet van het onderwijs, de actualiteit en behoeften van de regiokorpsen.

Tegelijkertijd heeft de Raad het eigen functioneren geëvalueerd. In een apart rapport Evaluatie Politieonderwijsraad kunt daar de resultaten van lezen.

De beleidsreactie van de minister treft u ook op deze pagina aan.