Sectoren gespiegeld. Politie en zorg, een vergelijkende verkenning

Sectoren gespiegeld. Politie en zorg, een vergelijkende verkenning

Om te leren van andere vergelijkbare organisaties is een vergelijking gemaakt tussen de sectoren politie en zorg. Gekozen is om deze vergelijking te maken vanwege het maatschappelijk belang, het afbreukrisico, contact met publiek, bevoegdheden, eigen opleidingen, omgaan met vertrouwelijke informatie, en dergelijke.

Zo’n vergelijking is leerzaam voor de professionele ontwikkeling van mensen en organisaties.

In de Leerpuntennotitie worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen benoemd.
In het Bronnenboek wordt dieper ingegaan op de achtergronden.

Beide documenten zijn medio 2012 aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie.

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina.

 

 

U staat op het punt om Sectoren gespiegeld. Politie en zorg, een vergelijkende verkenning bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2012-Sectoren-gespiegeld-leerpunten.pdf
  • 2012-Sectoren-gespiegeld-bronnenboek.pdf
  • 121929-reactie-Sectoren-najaarsadvies-2012-afstemming.pdf
terug

Gerelateerde publicaties

Co-educatie in perspectief

Gepubliceerd op in de categorie Rapporten

Over de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijs

In begin 2005 is een onderzoek van start gegaan over de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijs. De inventarisatie bij dit onderzoek bracht een aantal knelpunten aan het licht. Dit was aanleiding om initiatieven te nemen om de samenwerking te verbeteren.

 

Eind 2006 is opnieuw een onderzoek gedaan om de balans op te maken de praktijk. In dit rapport Co-educatie in perspectief staat de conclusie dat het eerste onderzoek heeft bijgedragen aan een belangrijke stimulans bij de verdere ontwikkeling van de samenwerking. 

 

Multiculturaliteit en politieonderwijs

Gepubliceerd op in de categorie Rapporten

Dit rapport is een aanvulling op koersen naar 2011.
In dit advies staat de stand van zaken met betrekking tot Multiculturaliteit en het politieonderwijs. Op zich is het geen nieuw thema en er gebeuren al diverse zaken op dit gebied. De Politieonderwijsraad doet enkele aanbevelingen in dit rapport zowel aan de ministers als de Politieacademie, de korpsen en reguliere onderwijsinstellingen.
Ook wordt dit onderwerp meegenomen in de verdere onderhoud en ontwikkeling van de Kwalificatiestructuur.

De beleidsreactie van de minister treft u ook op deze pagina aan.

Functiegerichte Applicaties

Gepubliceerd op in de categorie Rapporten

In het Startdocument Verdeelvraagstuk 2012 heeft de Politieonderwijsraad de minister geadviseerd om de mogelijkheid van losse afname van kernopgaven van de specialistische opleidingen op te nemen. De minister heeft hiermee ingestemd en heeft een advies hierover gevraagd.

Hiervoor is een project gestart om het aantal functiegerichte applicaties uit de kwalificatiestructuur op te schonen.

In dit rapport, dat eind 2011 is aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie, staan de uiteindelijke resultaten:
1.         een overzicht van 172 functiegerichte applicaties;
2.         deze applicaties zijn voorzien van de juridische bronnen en oordelen en
3.         of de applicatie wel of geen wettelijke certificeringsbasis heeft.

De beleidsreactie van de minister vindt u ook op deze pagina.