Kwaliteit in partnership

In 2009 heeft de Politieonderwijsraad het verzoek gekregen om te adviseren over het concept wetsvoorstel Wet versterking samenwerking en gemeenschappelijk functioneren politie.

De Raad heeft gekeken naar de mogelijke gevolgen van dit voorstel voor de kwaliteit van het politieonderwijs. In dit document wordt ingegaan op vier aspecten, te weten:
- de kennisfunctie,
- de landelijke werving en selectie,
- de Politieacademie als instelling en
- de Politieonderwijsraad als advies- en afstemmingsorgaan.

 

U staat op het punt om Kwaliteit in partnership bestanden te downloaden. Druk op 'Download bestand' voor het betreffende bestand.

  • 2009-Kwaliteit-in-partnership.pdf
terug